0. (342) 641 21 35
Talep ve öneri
İletişim Formu
" Belediyecilikte Bir Tık İleri Hizmet "

1/1000 Ölçekli Yavuzeli Merkez İlave İmar Plan Değişikliği

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin 01.10.2019 tarih ve 38577 sayılı yazısında, Yavuzeli Belediye Meclisinin 04.10.2017 tarih ve 40 sayılı kararı ve bu kararın onaylanmasına dair Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.10.2017 tarih ve 617 sayılı kararının ve bu kararların dayanağı olan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar planının kabulüne dair Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.08.2017 tarih ve 484 sayılı kararı ile ilgili Gaziantep (1.) İdare Mahkemesi’nin aldığı iptal kararı nedeniyle; Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.05.2019 tarih ve 138 sayılı kararı ile kabul ettiği 1/5000 Ölçekli ilave+revizyon Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlamış olduğumuz“1/1000 Ölçekli ilave+revizyon Uygulama İmarPlanı” ilçe Belediye Meclisimizin 05.07.2019 tarih ve 28 sayılı kararı , Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.09.2019 gün ve 363 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Söz konusu kararın 3194 sayılı imar kanunun 8/b maddesine göre 1 (Bir) ay süre ile Belediye Web sayfamızda ve İlan panosunda askıya çıkarılmıştır.

Dosyayı görüntülemek için tıklayınız

YAVUZELİ BELEDİYESİ PROJELER