0. (342) 641 21 35
Talep ve öneri
İletişim Formu
" Belediyecilikte Bir Tık İleri Hizmet "
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Fen İşleri Müdürlüğü
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Yazı İşleri Müdürlüğü
Zabıta Müdürlüğü
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü