0. (342) 641 21 35
Talep ve öneri
İletişim Formu
" Belediyecilikte Bir Tık İleri Hizmet "

İmar Onayı

Yavuzeli Belediye Encümeninin 09.07.2020 tarih ve 29 sayılı kararı ve  Gaziantep Büyükşehir Belediye Encümeninin 22.07.2020 tarih ve 1687 sayılı kararı ile Gaziantep İli, Yavuzeli İlçesi, Cingife Mahallesi Pafta N39A-17A, Ada 96 , Parsel 4,5(kısmen),6,8,9 (kısmen),11(kısmen),18, 20(kısmen) , Ada 251 , Parseller 1 ve 12 , Ada 252, Parsel 1 ve 5, Ada 27, Parsel 1(kısmen), Ada 20, Parsel 2,3,4,5,6, 32(kısmen), 33,  34(kısmen), 37(kısmen), 39, 40(kısmen), 42(kısmen),  44(kısmen),50,51,93,94, 100(kısmen), 102(kısmen), Ada 28 Parsel 3, Ada  Ada 94, Parsel 23,Ada 256, Parsel 1(kısmen) ‘de kayıtlı taşınmazlarda yapılan imar uygulaması onaylanmıştır

YAVUZELİ BELEDİYESİ PROJELER