0. (342) 641 21 35
Talep ve öneri
İletişim Formu
" Belediyecilikte Bir Tık İleri Hizmet "

İmar Uygulaması

Yavuzeli Belediye Encümeninin 13.08.2020 tarih ve 36 sayılı kararı ve  Gaziantep Büyükşehir Belediye Encümeninin 26.08.2020 tarih ve 1845 sayılı kararı ile Gaziantep İli, Yavuzeli İlçesi, Cingife Mahallesi Ada 21, Parsel 9 (kısmen), 10 (kısmen),11(kısmen) ve Yöreli Mahallesi Ada 101, Parsel 19 (kısmen)‘da kayıtlı taşınmazlarda yapılan imar uygulaması yapılmıştır.