0. (342) 641 21 35
Talep ve öneri
İletişim Formu
" Belediyecilikte Bir Tık İleri Hizmet "

Coğrafi Yapısı

İlçemizin Coğrafi Yapısı

Yavuzeli İlçemiz mahalle, 39 köy ve 19 mezradan oluşmaktadır.Yavuzeli İlçemiz Halfeti İlçesine bağlı bir nahiye iken; 1958 yılında ilçe olup Gaziantep iline bağlanmıştır.İlçe İlçemizin denizden yüksekliği 650 metre, İl Merkezine uzaklığı 38 km. Yüzölçümü ise 483 km2’dir.

YAVUZELİOVASI

Püskürük bazalt taşları ovada geniş alanlar kaplar. Kuzeyindeki Karadağ oligomiyosen yaşlı formasyonlardan oluşmuştur. Yavuzeli Ovası bir çöküntü ovasıdır. Kuzey ve güneyindeki doğu-batı yönünde uzanan fayların çökmesiyle oluşmuştur. Kuzeyde Karadağ güneyinde ise Keklik tepe vardır. Ova doğu-batı yönünde uzanmaktadır. Ovanın içerisinde doğu-batı yönünde bir çizgi halinde Merzimen Deresi akmaktadır. Ova bu derenin her iki tarafında uzanmaktadır. Ovanın içerisinde soğumuş, taşlaşmış bazaltik taş ve kayalara sıklıkla rastlanır. Ovanın merkez kısmı çevreden taşınan alüvyonlardan oluşmuştur.

YAVUZELİ BELEDİYESİ PROJELER